Mój statek jeszcze nie odpłynął

DLACZEGO NALEŻY CHWALIĆ SWOJE DZIECKO